REGULAMIN

Zapoznaj się z regulaminem łowiska SPORTEX LAKE w Krzanowicach.

Regulamin

Regulamin Łowiska SPORTEX LAKE w Krzanowicach.


1. Na łowisku obowiązuje zasada ZŁÓW I WYPUŚĆ.
2. Na łowisku numer 1 obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb.
3. Na łowisku numer 2 istnieje możliwość zakupienia złowionej ryby.
4. Dozwolone jest wędkowanie tylko na wyznaczonych miejscach.
5. Zanęta i przynęta muszą być nieprzeterminowana, nie można stosować surowych ziaren.
6. Zabrania się przetrzymywania ryb w siatkach wędkarskich pozbawionych wody.
7. Od Wędkarza na łowisku wymagane jest:
a. Posiadanie podbieraka, maty oraz haczyków bezzadziorowych
b. Fotografowanie ryb w pozycji bezpiecznej nad matą – nie stojąc!
c. Polewanie ryby wodą, gdy przebywa na macie
d. Przenoszenie ryb tylko na macie celem wypuszczenia do wody, ewentualnie z podbieraka.
8. Na łowisku obowiązuje zakaz:
a. Głośnego zachowywania się
b. Zaśmiecania terenu
c. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
d. Rozpalania ognisk
e. Kąpieli w łowisku oraz stawach sąsiadujących
f. Zakaz spożywania alkoholu.
9. Metoda połowów spinning – uzgadniana indywidualnie z gospodarzem łowiska.
10. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkarzom.
11. Zabrania się poruszania samochodami po groblach wokół stawów.
12. Po przybyciu na stanowisko i rozpakowaniu bagaży, samochód odstawiamy i pozostawiamy na parkingu.
13. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie.
14. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
15. Wędkarz jest zobowiązany udostępnić kontrolującemu sprawdzenie zawartości namiotu, samochodu lub przyczepy.
16. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu opłaty lub wezwaniem Policji.
17. W sytuacji złego traktowania ryby czego efektem będzie jej zabicie, właściciel łowiska ma prawo do nałożenia kary finansowej. Kara od ryb powyżej 4kg – 100,00 zł za każdy kg ryby.
18. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie, uprasza się o zabieranie ze sobą własnych śmieci.
19. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie pytanie i wątpliwości prosimy kierować do obsługi łowiska.
20. Rozpoczęcie połowu na Łowisku SPORTEX LAKE w Krzanowicach jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i zgodą na wykorzystanie wizerunku w formie zdjęć na stronie internetowej łowiska oraz na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, YouTube.
21. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.


Dziękujęmy.